Po studiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubicích jsem se odklonila od původního směru studia a začala se díky zaměření svého tehdejšího vedoucího dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin.

Praxe:

Vysokoškolská pedagožka na FVZ UO v Hradci Králové, v předmětu vojenská hygiena u studentů v oboru všeobecný lékař, farmaceut a záchranář. Garant vícedenních kurzů Nauka o potravinách I a II pro zájemce z řad příslušníků Zdravotnické služby AČR.

Ředitelka a odborný garant projektu FÉR potravina - čteme etikety za vás.

Externí vyučující: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové; Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice; Lékařská fakulta UP Olomouc

Lektor kurzů a seminářů zaměřených na výživu  pro školící střediska  Welko; Zdravě s Terezou

Nutricionista - konzultant JBI Sport Fit Studio Kolín

Koordinátor a dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy, Hradec Králové

ReFit Clinic s.r.o. Olomouc - externí konzultant v oblasti výživy


Člen odborných a jiných společností:·

Společnost pro výživu 

Česká obezitologická společnost

Aliance výživových poradců - člen výboru

Sekce výživy a nutriční péče, z. s. 

The European Association for the Study of Obesity 

The European Federation of the Associations of Dieticians