Poskytování individuálního výživového poradenství - výpočet optimálního energetického výdeje-příjmu, úprava současných stravovacích návyků, příprava jídelníčku na míru dle aktuálních potřeb,  navržení optimální pohybové aktivity a základních cviků.

Edukační přednášky o výživě jako takové, ale i kvalitě potravin či jak rychle a snadno nakoupit co nejkvalitnější potraviny. Vždy upraveno dle potřeb zadavatele.

Ceník: